Ministru kabinets 2018. gada 4. janvārī pieņēma noteikumus Nr.16 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”, kā rezultātā zaudē spēku Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.302 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”.
Noteikumi paredz:

  • Pilnveidotu akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apmēra izvērtēšanas kārtību, kuras ietvaros VID var samazināt komersanta izvēlēto maksimālo iespējamo akcīzes nodokļa parāda apmēru viena taksācijas perioda ietvaros un noteikt iesniedzamo vispārējā nodrošinājuma apmēru. Diferencētus nodrošinājuma samazināšanas kritērijus, kas pēc to būtības attiecas gan uz visiem komersantiem, gan uz atsevišķiem akcīzes preču darbības veidiem un komercdarbības statusiem.
  • Turpmāk iesniegumu nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai iespējams iesniegt, tikai izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu: www.eds.vid.gov.lv aizpildot strukturētu veidlapu elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Lai ar jauno izmaiņu spēkā stāšanos akcīzes preču tirgus dalībniekiem neradītu pārmērīgu administratīvo slogu Akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības ar tajās norādīto beigu termiņu, kuras izsniegtas līdz 2018.gada 12.janvārim, ir spēkā ar tajās norādītajiem nosacījumiem līdz termiņa beigām vai līdz pirmajai pārreģistrācijai. Savukārt līdz 2018.gada 12.janvārim izsniegtās akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības, kuru derīguma termiņš nav noteikts, ir spēkā ar tajās norādītajiem nosacījumiem līdz 2018.gada 31.decembrim vai līdz pirmajai pārreģistrācijai.

19/01/2018
locationmeklēt tuvāko dus
menu