Ministru kabinets 2019. gada 12. februārī pieņēmis jaunus noteikumus MK noteikumus Nr.72 par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem. Līdz ar to atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumi Nr. 16 “Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”.

18/04/2019
locationmeklēt tuvāko dus
menu