Ministru kabinets Rīgā 2017. gada 21. jūlijā ar rīkojumu Nr. 379 atbalstīja Ekonomikas ministrijas konceptuālo ziņojumu “Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā”.
MK lēmums paredz:

  • sākot ar 2018. gadu, laikposmā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim gan mērena klimata, gan arktiskos un bargos ziemas apstākļos izmantojamu dīzeļdegvielu drīkst tirgot, tikai pievienojot vismaz 4,5-5 % biodegvielas;
  • ka obligātā piejaukuma prasības var tikt izpildītas ar cita veida biodegvielām;
  • papildināt normatīvo regulējumu ar papildu prasībām piejaukto biodegvielu ilgtspējai;
  • atcelt samazinātās akcīzes nodokļa likmes degvielām B100 un E85 ar 2019. gada 1. janvāri un iesniegt EK paziņojumu par periodu, kurā minētais valsts atbalsta pasākums nav bijis saskaņots;
  • noteikt pienākumu degvielas tirgotājiem nodrošināt realizētajā degvielā 10% no atjaunojamiem energoresursiem (AER) ražotas enerģijas daļu no 2019. gada 1. janvāra samazinātā apjomā, bet no 2020. gada 1. janvāra pilnā apjomā.
28/08/2017
locationmeklēt tuvāko dus
menu