Ministru kabinets ar noteikumiem Nr. 473 2016. gada 15. jūlijā ir izdarījis grozījumus 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību”.

Valsts nodevas likme par drošības rezervju uzturēšanu ar 01.07.2016 ir samazināta no 11,36 eiro / tonnā  un noteikta 9,60 eiro par katru iepriekšējā kalendāra mēnesī Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu tonnu.

Komersanti (apstiprināti noliktavas turētāji), valsts nodevu saskaņā ar šo noteikumiem minēto likmi sāk maksāt 2016. gada augustā par jūlijā Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu apjomu.

01/08/2016
locationmeklēt tuvāko dus
menu