Ar grozījumiem 2021. gada 28. janvārī Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību” Tiek samazināta Valsts rezervju nodeva no 14,35 eiro/tonnā uz 12,28 eiro/tonnā ar 2021. gada 1. februāri.

02/02/2021
locationmeklēt tuvāko dus
menu