Ministru kabinets veicis 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību šādus grozījumus:

Valsts nodevas likme par drošības rezervju uzturēšanu degvielai ir noteikta  11,36 eiro par katru iepriekšējā kalendāra mēnesī Latvijā realizēto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu tonnu.”
Tādejādi nodeva samazinās par 4.31 eiro / tonnā no 15,67 eiro/ tonnā.

Komersanti valsts nodevu saskaņā minēto likmi sāk maksāt 2015. gada augustā par jūlijā realizēto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu apjomu.”

17/07/2015
locationmeklēt tuvāko dus
menu