18.07.2014 stājās spēkā  MK noteikumi 15.07.2014. Nr.401 , kuri groza Ministru kabineta noteikumus Nr.450. “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību” Valsts nodevas likme ar 1.07.2014  kura tiek noteikta par drošības rezervju uzturēšanu ir 15,67 euro par katru iepriekšējā kalendāra mēnesī realizēto I, (benzīns, gāze) II  ( dīzeļdegviela) un III (mazuts) kategorijas naftas produktu tonnu.
Ekonomikas ministrijas rīkotā atklātā konkursa rezultātā izveidotas naftas produktu drošības rezerves 327 644 tonnu apjomā, laika posmam no š.g.1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam.Atklātā konkursa nolikuma galvenais nosacījums bija viens iepirkums visiem naftas produktiem par viszemāko cenu par vienas tonnas naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu vienam mēnesim, ar mērķi samazināt kopējās valsts naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanas pakalpojuma izmaksas. Līdz ar to, tagad visiem naftas produktiem valsts nodevas likme tiek noteikta vienādā apmērā, ļaujot samazināt to vidēji par 38%. Valsts nodevas likmes apmērs tiešā veidā ir atkarīgs no piedāvājumos saņemtajām cenām bez PVN un uzglabāšanas termiņa (12 mēneši). Līgumi par tiesībām sniegt un nodrošināt naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanas pakalpojumu tika noslēgti ar trīs komersantiem – SIA „RDZ Energy”, pilnsabiedrību „Baltimar-Sanders Group” un SIA „Vitol S.A”.
Nodeva jāmaksā 52 licencētiem komersantiem.
27/07/2014
locationmeklēt tuvāko dus
menu