Ministru kabinets 2018. gada 18. decembrī izdarot Grozījumus  Nr. 834 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību
Palielina nodevu no 12,35 eiro /tonnā uz 14,35 eiro /tonnā.

Ietekme uz degvielas cenu paredzama 0,015 eiro/ litrā.

Noteikumi stājas spēkā uz 2 gadiem 2019. gada 1. janvārī.

09/02/2019
locationmeklēt tuvāko dus
menu