Degvielas uzpildes stacijā Brankstūri, Cenu pag., Ozolnieku nov. esam uzstādījuši AdBlue šķidruma uzpildes iekārtu.

AdBlue ir šķidrums, kuru izmanto izplūdes gāzu attīrīšanai dīzeļdzinējiem, lai neitralizētu kaitīgo izmešu slāpekļa oksīda (NOx) nonākšanu atmosfērā, to sadalot gāzveida slāpekļa un ūdens tvaiku veidā.
AdBlue sastāv no karbamīda un demineralizēta ūdens. To lietošana ir iespējama tikai kravas un vieglās automašīnās, kuras ir aprīkotas ar SCR sistēmu un AdBlue tvertni. Adblue nav kaitīgs nedz cilvēkiem, nedz videi.

17/12/2017
locationmeklēt tuvāko dus
menu