Informējam, ka DUS Jelgava Dambja iela esam atsākuši Biodīzeļdegvielas B100 tirdzniecību.

Biodīzeļdegviela B100 ir tīrs 100% rapšu sēklu eļļas metilesteris (RME)
B100 izmantošana paredzēta pielāgotiem vai speciāli tam paredzētiem transportlīdzekļiem.

Astarte-Nafta tirgotā Biodīzeļdegviela B100 atbilst Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772 „Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību”.

02/04/2019
locationmeklēt tuvāko dus
menu