Ar 2020. gada 1.jūliju Astarte-Nafta degvielas uzpildes stacijās ir iespēja iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļu likmi, kas paredzēta zvejas kuģiem iekšējos un piekrastes ūdeņos.

Lauku Atbalsta dienests – Tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu piešķir zvejniekam, kas ir saņēmis atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā un ir noslēdzis rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu ar pašvaldību par zveju Baltijas jūras, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos vai iekšējos ūdeņos, un marķēto dīzeļdegvielu izmanto kuģos, kas paredzēti zvejniecībai:

  • iekšējos ūdeņos;
  • piekrastes ūdeņos.
14/07/2020
locationmeklēt tuvāko dus
menu